2849 South White Road, San Jose, CA 95148 -  Điện Thoại: (408) 758-8824 - Email: ttcgvnsj@gmail.com


Trung Tâm Công Giáo Việt Nam là ngôi nhà chung của người Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Phận San Jose, được thiết lập với mục đích đáp ứng các nhu cầu về mục vụ, văn hóa và xã hội trong cộng đồng địa phương.  Tôn chỉ hoạt động của Trung Tâm là trung thành với truyền thống Đức Tin Công Giáo, bảo tồn văn hóa Việt Nam, quảng bá Tin Mừng Chúa Ky-Tô, cũng như củng cố tình liên đới và hợp tác giữa các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trong giáo phận.


Tinh Thần Giáng Sinh

LM Nguyễn Văn Thư góp nhặt

Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta hãy chiêm ngắm sự tự hạ của gia đình Thánh Gia.


Mẹ Maria thì suy đi nghĩ lại trong lòng, không khoe khoang lên mặt với ai, dẫu biết rằng trong nhà mình có Hài Nhi Giêsu là Chúa các chúa, Vua các vua, là Chúa Tể trời đất.


Với thánh Giuse, người là đấng Công Chính, luôn âm thầm và sẵn lòng vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời.


Còn Chúa Giêsu, Người đã tự hạ, trở nên Ngôi Lời, tức Thiên Chúa - người, để ở với và sống cùng chúng ta. Một mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta noi theo mỗi khi chiêm ngưỡng hang đá.


Tiếp theo, khi mừng lễ Giáng Sinh, chúng ta hãy nghĩ đến tình yêu của Thiên Chúa Cha đổ tràn cho nhân loại qua Con Một của Người: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin và Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16-21). Đồng thời chúng ta cũng phải chia sẻ tình thương đó cho mọi người.


Noi gương Mẹ Maria trong việc thăm viếng bà Elizabet, Mẹ có Chúa, Mẹ mang Chúa đến cho người khác, Mẹ chấp nhận gian nan đau khổ chỉ vì yêu, miễn sao tình yêu được chia sẻ và người đón nhận được bình an và hạnh phúc.


Lúc này, tất cả chúng ta cùng cầu chúc cho nhau, những người tin vào Thiên Chúa tình yêu, luôn cảm nếm và đạt được hạnh phúc khi đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa qua Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ đã và đang đến, để đồng hành cùng chia sẻ thân phận nhân loại của chúng ta, và trao cho chúng ta cơ hội “nên cao cả và được gọi là con Đấng Tối Cao” giống như Người.