2849 South White Road, San Jose, CA 95148 -  Điện Thoại: (408) 758-8824 - Email: ttcgvnsj@gmail.com


Trung Tâm Công Giáo Việt Nam là ngôi nhà chung của người Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Phận San Jose, được thiết lập với mục đích đáp ứng các nhu cầu về mục vụ, văn hóa và xã hội trong cộng đồng địa phương.  Tôn chỉ hoạt động của Trung Tâm là trung thành với truyền thống Đức Tin Công Giáo, bảo tồn văn hóa Việt Nam, quảng bá Tin Mừng Chúa Ky-Tô, cũng như củng cố tình liên đới và hợp tác giữa các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trong giáo phận.


Lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa

LM Nguyễn Văn Thư

Sau Lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta mừng Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, và đặt lễ nầy vào ngày đầu năm dương lịch, và cũng là ngày Giáo Hội đặt là Ngày Hòa Bình Thế Giới.


Không có gì thích hợp hơn.


Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ cũng được Giáo Hội tôn xưng là Nữ Vương Hòa Bình. Hình ảnh Mẹ được trình bày cho mọi người ngay ngày đầu năm dương lịch, nghĩa là chúng ta mong Mẹ mang lại hòa bình cho thế giới đang rách nát của chúng ta vì hận thù , chiến tranh, bạo lực, tội ác…


Hiện ra tại nhiều nơi, Mẹ vẫn tự xưng là Nữ Vương Hòa Bình, và Mẹ đã kêu gọi con cái Mẹ phải thống hối ăn năn, trở về với Chúa và cầu nguyện cho hòa bình thế giới.


Hòa bình, đó là ước vọng của toàn thể nhân loại từ xa xưa… và hôm nay, hơn bao giờ hết, nhân loại đang khao khát hòa bình , như một giấc mơ không bao giờ được thực hiện.


Các phương tiện truyền thông xã hội ngày càng tân tiến tinh vi, mang lại cho chúng ta hằng ngày không biết bao nhiêu tin tức, toàn là chết chóc thảm hại. Bao giờ mới có hòa bình ?


Giờ đây, với tất cả lòng tin cậy, chúng ta hãy nhìn về Mẹ. Chúng ta hãy vui mừng tôn vinh Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Người đầu tiên nhìn nhận Mẹ là Mẹ Thiên Chúa là bà Ê-li-sa-bét khi Mẹ đến thăm bà: “ Bởi đâu tôi được diễm phúc Mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi ?”


Đó là tiếng reo mừng của một tâm hồn thiện chí. Mà cũng là tiếng nói của  Thánh Thần qua miệng một người phàm, công nhận Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.


Niềm tin nầy đã có từ xa xưa trong Giáo Hội.


Năm 315, Công Đồng chung thứ nhứt nhóm họp tại Ni-xê, đã công bố: “Tôi tin… Chúa Giê-su Ki-tô… đã đến trong xác thịt. Ngài đã nhận lấy xác thịt trong lòng Trinh Nữ Maria. Ngài đã làm người”.


Công Đồng Ni-xê không nói rõ, Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nhưng bao nhiêu đó cho chúng ta thấy mối liên hệ phụ mẫu giữa Chúa Giê-su với Đức Mẹ. Thời bấy giờ, mọi người đều  gọi Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa.


Năm 432, Công Đồng Ê-phê-sô công bố rõ ràng: Đức Maria được gọi là Mẹ Thiên Chúa vì người con mà Ngài đã cưu mang và sinh ra , chính là Ngôi Lời Thiên Chúa.


Năm 451, Công Đồng Can-xê-đôn ( Chalcedoine) lại xác nhận:  “Đức Giê-su Ki-tô… được sinh ra bởi Thiên Chúa Cha, trước mọi thời, đúng theo bản tính Thiên Chúa và theo bản tính loài người được sinh ra cho chúng ta và cho phần rỗi chúng ta, từ Đức Trinh Nữ  Maria, Mẹ Thiên Chúa”.


Đó là niềm tin của Giáo Hội từ xa xưa. Niềm tin của chúng ta phải đặt  nền trên  niềm tin của Giáo Hội mới không bị méo mó hay lợi dụng.


Ngày nay, Giáo Hội càng tỏ ra xác tín hơn và luôn nhìn Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Chúng ta thật diễm phúc, vì có một bà mẹ khôn sánh. Chúa đã muốn chọn Mẹ để đến với chúng ta, Ngài cũng muốn chúng ta nhờ Mẹ đến với Chúa. Thật là tuyệt vời !


Chúa Giê-su dẫn chúng ta vào lớp mẫu giáo của Mẹ, để học biết Ngài và Ngài dẫn chúng ta đến với Chúa Cha.


Những người không biết Mẹ thật khốn khổ, đáng thương ! Họ không được hưởng nhờ tình thương ngọt ngào của Mẹ. Họ là những em bé mồ côi đơn độc.


Chúng ta hãy tin tưởng đến với Mẹ để học bài học yêu thương. Mẹ yêu mến Chúa Giê-su thế nào, Mẹ sẽ dạy chúng ta yêu mến Ngài như thế.


Mẹ không 'dành chỗ' của Con Mẹ đâu. Nhiều người tưởng rằng, tôn sùng Mẹ, chúng ta sẽ quên Chúa Giê-su. Có lẽ cũng có những méo mó lúc nầy hay lúc khác, đó chỉ là chuyện tự nhiên vì con người chúng ta hay ngã nghiên theo sự thái quá, theo tình cảm. Mẹ là con đường dẫn chúng ta đến với Chúa thôi. Mẹ đã xưng mình là “nữ tỳ của Chúa”, và đúng thế. Mẹ biết thân phận của Mẹ, nhỏ hèn như mọi người. Mẹ chỉ biết lo cho Chúa Giê-su thôi.


Mẹ đã phục vụ Con mình từ ngày sinh ra đến khi trưởng thành, và sau cùng đưa Ngài 'ra khơi', còn Mẹ, rút lui vào bóng tối, để cuối cùng, trong cảnh đau thương thê thảm nhất, trên đỉnh đồi Can-vê, Mẹ mới hiện diện để cùng với Con Mẹ, cứu vớt thế gian, và nơi đó Mẹ nhận một đàn con khác là chúng ta. Các thánh sử không nói rõ, nhưng chắc Mẹ đã khóc nhiều khi chứng kiến nỗi đau của Giê-su, Con Mẹ trên thập giá: “một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng Bà”.

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Là Mẹ Tình Yêu. Mẹ đã yêu Chúa đến tận cùng như Chúa Giê-su đã yêu chúng ta “đến tận cùng”.