2849 South White Road, San Jose, CA 95148 -  Điện Thoại: (408) 758-8824 - Email: ttcgvnsj@gmail.com


Trung Tâm Công Giáo Việt Nam là ngôi nhà chung của người Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Phận San Jose, được thiết lập với mục đích đáp ứng các nhu cầu về mục vụ, văn hóa và xã hội trong cộng đồng địa phương.  Tôn chỉ hoạt động của Trung Tâm là trung thành với truyền thống Đức Tin Công Giáo, bảo tồn văn hóa Việt Nam, quảng bá Tin Mừng Chúa Ky-Tô, cũng như củng cố tình liên đới và hợp tác giữa các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trong giáo phận.


  ► Tòa Thánh Vatican


  ► Giáo Hội Hoa Kỳ


  ► Giáo Phận San Jose


  ► Hội Đồng Giám Mục Việt Nam


  ► Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ


  ► Lễ Kính Thánh Trong Ngày


  ► Thánh Ca Việt Nam
► Tin Tức Công Giáo Hoàn Vũ  ► VietCatholic News   ► Báo Dân Chúa  ► Báo Trái Tim Đức Mẹ  ► Báo Vatican Việt Ngữ  ► Báo Tin Công Giáo  ► Báo Giáo Lý