2849 South White Road, San Jose, CA 95148 -  Điện Thoại: (408) 758-8824 - Email: ttcgvnsj@gmail.com


Trung Tâm Công Giáo Việt Nam là ngôi nhà chung của người Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Phận San Jose, được thiết lập với mục đích đáp ứng các nhu cầu về mục vụ, văn hóa và xã hội trong cộng đồng địa phương.  Tôn chỉ hoạt động của Trung Tâm là trung thành với truyền thống Đức Tin Công Giáo, bảo tồn văn hóa Việt Nam, quảng bá Tin Mừng Chúa Ky-Tô, cũng như củng cố tình liên đới và hợp tác giữa các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trong giáo phận.
Canh Tân Đặc Sủng - Tự Vấn Canh Tân


Một trong những mầu nhiệm cao trọng nhất trong Đạo là Mầu Nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Giáo Hội tuyên xưng Ba Ngôi riêng biệt cùng môt Bản Thể duy nhất và uy quyền như nhau. Ngôi Cha tạo dựng, Ngôi Con Cứu Chuộc và Ngôi ThánhThần Thánh Hóa. Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là nguồn sự sống.


Những từ diễn tả thường dùng để nói về Chúa Thánh Thần như Thần Chân Lý, Đấng Phù Trợ, Đấng An Ủi, Ngôi Ba Thiên Chúa và Chúa Thánh Linh. Một từ không được phổ thông lắm là từ Thần Khí, vì ngày xưa người ta đã dùng từ này với ý nghĩa không tốt, để nói đến thần khí mất mùa, giặc giã.


Trong Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng chú tâm đặc biệt đến vai trò của Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa. Cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần thánh hóa, thay đổi và ban các ơn cần thiết để sống đạo và sống xứng đáng là người con Chúa. Chúng ta đừng lẫn lộn linh đạo của PTCTĐS mà Giáo Hội, các Đức Giáo Hoàng đã chấp thuận và ủng hộ với sự hướng dẫn cùng các áp dụng cụ thể nơi các nhóm Tĩnh Tâm ở địa phương.


Dựa vào những giáo huấn khôn ngoan của Đức Giám Mục Dennis Sullivan, Tổng Đại Diện của Tổng Giáo Phận Nữu Ước, con xin nêu lên vài câu hỏi gợi ý liên quan đến các hiện tượng trong Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng. Chúng ta hãy đối diện trực tiếp với vấn đề cụ thể tại chỗ của các hiện tượng đang xảy ra, chứ không phải là lý thuyết, suy đoán hay cảm nghiệm. Chúng ta hãy loại bỏ ra ngoài mọi thiên kiến và không tranh luận, để trước mặt Thiên Chúa, chúng ta cầu nguyện, tịnh tâm và thành thật trả lời với lòng mình.


1. Việc Té Ngã


2. Nói Tiếng Lạ


3. Chữa Lành


Xét Rằng: Nếu những sự kiện tác động trên (té ngã, tiếng lạ, chữa lành) là do quyền năng của Ngôi Ba Thiên Chúa thì không ai có thể ngăn cản hay giới hạn: Thần khí Thiên Chúa, ai đo cho nổi? Ai làm quân sư chỉ vẽ cho Người? (Is 40,13).


Nếu là do tác động và sự can thiệp phần nào của con người tạo nên những hiện tượng để qua mặt những tâm hồn đơn sơ và đức tin của chúng ta còn nhỏ bé chưa bằng hạt cải bị hoang mang lung lạc thì phải cẩn thận. Là linh hướng và là người hướng dẫn, chúng ta phải trả lẽ về mình trước mặt Chúa.


== *** ==


Một vài suy tư góp ý, xin mỗi người chúng ta dùng thời giờ để suy nghĩ một cách khôn ngoan và chân thật. Nhớ khi xưa Đức Trinh Nữ Maria thụ thai Con một Thiên Chúa bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa đã sai thiên thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Maria. Ngày nay các linh mục trong Phong Trào có thể khẩn mời Ngôi Ba Thiên Chúa đến đúng hẹn, tận chỗ và tận nơi: nơi phòng chơi thể thao (gym), trung tâm (center) và những nơi dùng chung để hội họp và sinh hoạt (halls). Lạy Chúa, xin đừng chấp tội chúng con vì chúng con đã xúc phạm đến Thánh Danh Chúa.


Chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện để được ơn khôn ngoan và hiểu biết. Chúng ta nhận biết các Á thánh như Chân Phước Têrêxa Calcutta, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, phải chờ thời gian lâu mới chứng minh được một phép lạ để phong Chân Phước. Đức Cố Hồng Y Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận cũng còn đang chờ có phép lạ chứng minh rõ ràng để phong Chân Phước và Phong Thánh. Khi sinh thời, mẹ Têrêxa Calcutta, ĐGH Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Cố HY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận cũng không thấy ghi lại đã thực hiện sự lạ nào cả.


Vậy thưa quý ông bà và anh chị em, đừng để những hiện tượng biểu lộ bên ngoài làm lung lạc đức tin của chúng ta. Vì chỉ có sự thật mới có thể giải thoát và mang ơn cứu độ. Chúa Giêsu đã phán: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy" (Ga 14,6). Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta mọi ngày trong đời sống. Amen.


Lm. Giuse Trần Việt Hùng NY