2849 South White Road, San Jose, CA 95148 -  Điện Thoại: (408) 758-8824 - Email: ttcgvnsj@gmail.com


Trung Tâm Công Giáo Việt Nam là ngôi nhà chung của người Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Phận San Jose, được thiết lập với mục đích đáp ứng các nhu cầu về mục vụ, văn hóa và xã hội trong cộng đồng địa phương.  Tôn chỉ hoạt động của Trung Tâm là trung thành với truyền thống Đức Tin Công Giáo, bảo tồn văn hóa Việt Nam, quảng bá Tin Mừng Chúa Ky-Tô, cũng như củng cố tình liên đới và hợp tác giữa các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trong giáo phận.


Đây là tấm ảnh tiên-khởi của câu chuyện  Trung-tâm Công-giáo VN tại San Jose.

Ban tậu-mãi đã kiếm ra địa điểm này vào mùa xuân năm 1997.

Đây là một cơ-sở thương-mại, chuyên bán cây cảnh (nursery ), tọa-lạc trong khu

shopping góc đường S.White và Quimby, San Jose.

( Vì là một phần của khu shopping, nên dù nay đã sở-hữu, chúng ta cũng không thể

làm rào và cổng ngăn riêng khu đất của Trung-tâm ).


Sau khi việc thảo-luận về giá cả xong xuôi (vào khoảng 1 triệu 450 ngàn đô-la ), việc

ký mua đã được thực-hiện vào ngày 1 tháng 7 năm 1997.

Cùng với khoản tiền 900 ngàn còn trong quỹ giáo-xứ VN ( lúc đó chỉ có một đơn vị GXVN

trong toàn Giáo-phận ) cũng như quyên-góp thêm được 900 ngàn nữa, mọi người

phấn-khởi chung tay vào việc thành-hình một 'ngôi nhà VN chung'.


Tòa Giám-mục San Jose cũng ủng-hộ bằng cách cho vay 600 ngàn nữa để lo việc tu-sửa

cho phù-hợp với chính-sách và đòi-hỏi của thành-phố San Jose.

Tòa Giám-mục cũng hứa, sau khi hoàn-tất việc chỉnh-trang, sẽ cho phép di-chuyển

toàn-bộ văn-phòng Giáo-xứ VN từ nhà thờ St.Patrick xuống địa-điểm mới này.

Dĩ-nhiên mọi người càng thêm phấn-khởi, đề-nghị dần dần sẽ tìm các nhà

bảo-trợ giúp mua nhà xứ cho các LM ( cũng như thêm một nhà hưu-dưỡng

cho các cha già ) tại phía sau của trung-tâm.


Tuy-nhiên giấc-mơ này đã không thành, khi tòa Giám-mục, ngay cả trước khi việc tu-sửa TT

được hoàn-tất, lại muốn các LM VN vẫn sẽ tiếp-tục cư-ngụ và làm việc tại nhà xứ St.Patrick.


Rồi cha Đa-Minh Đĩnh nối-tiếp cha Giu-se Thư làm chính-xứ St.Patrick, kiêm giám-đốc

'Trung-tâm Văn-hóa' Việt-nam, từ tháng 7 năm 1999.  Nghi-thức khánh-thành đã

diễn ra vào cuối năm đó.


Tới tháng 7 năm 2001, cha Gioan Hiền thay-thế cha Đĩnh phụ-trách Trung-tâm, kiêm chức

'Đại-diện Giám-mục' lo chung mục-vụ Việt-Nam trong giáo-phận San Jose. Sau đó danh-xưng

Trung-tâm Văn-hóa được đổi ra 'Trung-tâm Công-giáo'.


Việc chi-phí chính ( nặng nhất là mục trả tiền bảo-hiểm an-toàn, chừng 1,400 đô một tháng )

cho trung-tâm đã dựa vào các khoản tiền quyên từ các thánh-lễ Việt-ngữ ( 3 tháng một lần )

 trong toàn giáo-phận. Cho tới cuối năm 2009 thì việc quyên-góp này được lệnh đình chỉ.