2849 South White Road, San Jose, CA 95148 -  Điện Thoại: (408) 758-8824 - Email: ttcgvnsj@gmail.com


Trung Tâm Công Giáo Việt Nam là ngôi nhà chung của người Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Phận San Jose, được thiết lập với mục đích đáp ứng các nhu cầu về mục vụ, văn hóa và xã hội trong cộng đồng địa phương.  Tôn chỉ hoạt động của Trung Tâm là trung thành với truyền thống Đức Tin Công Giáo, bảo tồn văn hóa Việt Nam, quảng bá Tin Mừng Chúa Ky-Tô, cũng như củng cố tình liên đới và hợp tác giữa các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trong giáo phận.


  Liên Lạc


Những Cơ Sở Dịch Vụ Thương Mại Bảo Trợ Kim's Sandwich  (Trong Khu Lion Plaza)  1816 Tully Road #182  San Jose, CA 95122  (408)270-8903 Thanh Sơn Tofu 2857 Senter Road #C  San Jose, CA 9511  (408)224-6256  990 Story Road #60  San Jose, CA 95122  (408)975-0135 Nam Pharmacy 804 E. Julian St San Jose, CA 95112 (408)295-6111 Thanh Hương Sandwich 2593 Senter Road San Jose CA 95111 (408)297-0595 2050 Capitol Avenue Milpitas, CA 95035 Luật Sư Thu Hương  730 Story Rd, # 4 San Jose CA 95122 (408) 275-1626 Luật Sư Nguyễn Ngọc Diệp 1569 Lexann Ave San Jose, CA 95121 (408) 295-7833 Võ Sư & Khí Công Phạm Huy Khuê 2106 Ringwood Ave San Jose, CA 95131 (408)433-3806 Bác Sĩ Chỉnh hình Vương Đạo 3005 Silver Creek Rd # 124 San Jose, CA 95121 (408)858-3254 Trung Tâm Công Giáo Việt Nam San Jose 2849 South White Road San Jose, California 95148  Điện thoại: 408-758-TTCG (408-758-8824) Email: ttcgvnsj@gmail.com Websites: http://www.trungtamcgvnsj.org Ban Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam San Jose rất mong được quý vị xa gần thường xuyên đóng góp ý kiến về các sinh hoạt  nói chung và về Trang nhà nói riêng của Trung  Tâm. Bác Sĩ Chỉnh hình Thomas Tuấn Đinh 1941 Tully Rd # 30 San Jose, CA 95122 1240 S. Abel St. Milpitas, CA 95035 (408)829-5545