2849 South White Road, San Jose, CA 95148 -  Điện Thoại: (408) 758-8824 - Email: ttcgvnsj@gmail.com


Trung Tâm Công Giáo Việt Nam là ngôi nhà chung của người Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Phận San Jose, được thiết lập với mục đích đáp ứng các nhu cầu về mục vụ, văn hóa và xã hội trong cộng đồng địa phương.  Tôn chỉ hoạt động của Trung Tâm là trung thành với truyền thống Đức Tin Công Giáo, bảo tồn văn hóa Việt Nam, quảng bá Tin Mừng Chúa Ky-Tô, cũng như củng cố tình liên đới và hợp tác giữa các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trong giáo phận.Ban chỉ-đạo

- Đức ông Tổng-quản Giáo-phận: Francis Cilia

- Linh-mục Đại-diện: Joseph Đinh-đức-HảoBan điều-hành

- Giám-đốc Trung Tâm: Linh-mục Joseph Nguyễn-văn-Thư

- Phụ-tá Trung Tâm: Phó-tế Dominic Trần-quốc-DũngBan cố-vấn

Hội-đồng Linh-mục và các đại-diện Dòng-tu Việt-Nam tại San Jose.Ban đại-diện Giáo-dân

Sẽ được các nhóm sinh-hoạt tại Trung-tâm đề-cửBan kế-hoạch & Phát-triển

Một số nhân-sĩ  và chuyên-viênCác tiểu-ban Sinh-hoạt

( Đang được thành-lập và phân công )