2849 South White Road, San Jose, CA 95148 -  Điện Thoại: (408) 758-8824 - Email: ttcgvnsj@gmail.com


Trung Tâm Công Giáo Việt Nam là ngôi nhà chung của người Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Phận San Jose, được thiết lập với mục đích đáp ứng các nhu cầu về mục vụ, văn hóa và xã hội trong cộng đồng địa phương.  Tôn chỉ hoạt động của Trung Tâm là trung thành với truyền thống Đức Tin Công Giáo, bảo tồn văn hóa Việt Nam, quảng bá Tin Mừng Chúa Ky-Tô, cũng như củng cố tình liên đới và hợp tác giữa các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trong giáo phận.

► Lý do để giải Hôn Phối Công Giáo  ► 117 Thánh Tử Đạo tại Việt Nam  ► Lịch các thánh Việt ngữ trọn năm  ► Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo  ► Tài Liệu Giáo Hội Công Giáo Việt Nam    Phần 1 ]  [ Phần 2 ] ► Tài Liệu Công Đồng Vatican II  ► Bộ Giáo Luật 1983 (The Code of Canon Law)  ► Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước  ► Tổ Chức Giáo Triều Roma  ► NEW! Lịch Sử Ơn Cứu Độ